Start over
-464 dagen

Algemene gedragsregels

Onderstaande regels zijn algemene gedragsregels die in principe voor alle bedrijven gelden.

Daar waar andere of aanvullende gedragsregels gelden is dat opgenomen in het programma van de desbetreffende instelling.

 • Het belangrijkste dat je je moet realiseren is het feit dat je te gast bent binnen het bedrijf en je daar ook naar dient te gedragen!
 • Leerlingen en begeleider zijn 10 minuten voor aanvang van de excursie aanwezig
 • Fietsen, scooters e.d. worden verantwoord en veilig gestald, op de aangewezen plek
 • Mobieltjes, MP3 spelers e.d. worden uitgezet
 • De leerling draagt gepaste kleding en schoenen
 • De leerling hangt jas, das en pet op in de aangewezen plaats
 • Leerlingen en begeleiders gebruiken geen kauwgum
 • Leerlingen en begeleiders roken niet, ook niet buiten het gebouw
 • Van de leerlingen wordt verwacht zich aangepast te gedragen en medewerkers niet lastig te vallen
 • De leerling geeft blijk van interesse
 • Als er uitleg gegeven wordt of vragen worden gesteld, wordt er niet doorheen gepraat
 • De leerling volgt de instructies/ aanwijzingen die hem/ haar gegeven worden
 • De leerling toont respect voor de medewerkers

Netgemak Internetbureau