Start over
-552 dagen

Algemene gedragsregels

Onderstaande regels zijn algemene gedragsregels die in principe voor alle bedrijven gelden.

Daar waar andere of aanvullende gedragsregels gelden is dat opgenomen in het programma van de desbetreffende organisatie.

 • Leerlingen en begeleider(s) zijn 10 minuten voor aanvang van de excursie aanwezig
 • Fietsen, scooters e.d. worden verantwoord en veilig gestald, op de aangewezen plek
 • Mobieltjes etc. worden uitgezet
 • Geen foto's of filmopnames, tenzij het bedrijf zelf anders aangeeft
 • De leerlingen dragen gepaste kleding en schoenen
 • De leerlingen hangen de jassen op in de aangewezen ruimte
 • De leerlingen dragen geen pet
 • Leerlingen en begeleider(s) gebruiken geen kauwgum
 • Leerlingen en begeleider(s) roken niet, ook niet buiten het gebouw
 • Leerlingen en begeleider(s) zijn te gast bij een bedrijf of organisatie en gedragen zich dienovereenkomstig en conform de regels van het bedrijf
 • De leerlingen tonen interesse
 • Als er uitleg gegeven wordt of vragen worden gesteld, wordt er niet doorheen gepraat
 • De leerlingen volgen de instructies/aanwijzingen die hen gegeven worden
 • De leerlingen tonen respect voor de medewerkers

Netgemak Internetbureau